Efterlängtad julmarknad

Textstorlek:

Efterlängtad julmarknad i Gränby centrum, Uppsala
Lions är en internationell organisation, där medlemmarna arbetar utan ersättning , på frivillig basis med olika hjälpprojekt . Det finns drygt 12000 medlemmar i svenska Lionsklubbar och ca 1,3 miljoner runt om i världen. Lions är ofta en av de hjälporganisationer som är tidigt på plats vid naturkatastrofer, vid krig och oro i världen. Sjukvård och utbildningsinsatser har även hög prioritet. Eftersom utgifterna för administration bekostas av medlemmarnas egna avgifter , kan insamlade pengar verkligen gå till de projekt de är avsedda för!
Lions Club Upsala Disa har haft sin årliga julmarknad i Gränby handelscentrum i Uppsala. Liksom tidigare år hade handlarna i centrat skänkt innehåll till de ca 250 hemliga paket, som såldes till nyfikna köpare. Detta år kunde klubben skicka 16000kr till de Syriska flyktingbarnen i lägren runt Syrien. Hjälpen administreras av LCIF, Lions Club International Foundation, och arbetet på plats sköts av Lionsmedlemmar .
LC Upsala Disa har inför julhelgerna även sålt Julgåvan 2015, vars intäkter går till Sjukhusskolan vid Akademiska sjukhuset för att förgylla de sjuka barnens tillvaro under sjukhusvistelsen. Julgåvan är dels ett företagardiplom i A4-format, dels ett dubbelvikt kort med kuvert i A6-format. Konstnär är klubbens egen konstnär Eeva Bromark, och tryckning och kuvert är sponstrat . Drygt 50000 insamlade kronor kommer att kunna ge många sjuka barn behövlig uppmuntran under deras sjukhusvistelse.
Läs om LC Upsala Disa på vår hemsida: www.lions-club-upsala-disa.se