Exotiska Färöarna

Textstorlek:

Exotiska Färöarna
Lionsklubbar i hela världen anordnar varje sommar läger för ungdomar i åldrarna 17-21 år. Det internationella ungdomsutbytet ska ge deltagarna möjlighet att träffas under vänskapliga former, att ta del av värdlandets kultur och uppleva vardagslivet i värdlandet genom att bo under en av veckorna i en värdfamilj. Lägren kan vara tre till sex veckor långa.
Lions Club Upsala Disa har genom årets Lägerstipendiat Ylva Källgren fått en gedigen och inspirerande berättelse om livet på Färöarna. Landet har 50 000 invånare och 70 000 får!
Under tre sommarveckor hann Ylva och hennes 24 nya vänner uppleva kargheten i naturen, de överallt betande fåren och människornas vänliga intresse för lägerdeltagarna.
Efter den första veckan boende i värdfamiljer, flyttade ungdomarna till en folkhögskola och ett digert program inleddes. Ylva vittnade om vilken stor betydelse det har att umgås över nationsgränser: ” Man krigar inte mot sina vänner!”