Fajansfabriken i Kvarnberg, Fiby Vänge

Textstorlek:

Drygt ett 20-tal intresserade från Läbyvads hembygdsförening besökte söndagen den 3 juni platsen för fd fajansfabriken i Kvarnberg, Fiby, strax väster om Vänge. Vår eminenta guide Roland Johansson, Vänge, berättade att denna fabrik var framgångsrik och verksam under andra halvan av 1700-talet. Han berättade att det inte är så många som känner till att denna fajansfabrik var föregångaren till Gustafsbergs porslinsfabrik som så småningom flyttade verksamheten till Värmdö. Intressant är också att den fabriksbyggnad som fanns på Kvarnberg troligen flyttades med till Värmdö.