Från Idé till Succé

Charlotte Hammarling och Homam Alwan.
Textstorlek:

Lions Club ger 47 445 kronor till ungdomar med behov av särskilt stöd.
Tack vare generösa företag och privatpersoner kunde Lions Club Upsala Disa överlämna en gåva på 47 445 kronor till ungdomarna i Grands medlemscafé, en mötesplats för ungdomar med funktionsnedsättning. Pengarna ska bland annat användas till en efterlängtad gruppresa med tåg till Furuviks djurpark, där det blir full fart bland nöjesattraktionerna. Extra ledare gör sällskap med gruppen, som består av ca 35 unga mellan 13 och 20 år. Ansvarig ledare är Sarah Wennbom, som poängterar hur viktig den resan är – att få en gemensam upplevelse är alldeles extra och ger guldkant på tillvaron. Mottot som ungdomarna myntat:
Från Idé Till Succé passar här! Resan är planerad till juni månad.