Gratis juridisk rådgivning

LC Disas president Kerstin Lööf samt juriststudenterna Angelica Ström och Nils Edlund.
Textstorlek:

Gratis juridisk rådgivning
Juristresursen hjälper Uppsalabor med kostnadsfri juridisk rådgivning. Ca 35 juridikstudenter i Uppsala och ungefär 20 i Göteborg utnyttjar sina juridiska kunskaper till gratis råd- och hjälpverksamhet. ”Vi är politiskt obundna. Vi arbetar ideellt. Vi ger hjälp, samtidigt som den ideella verksamheten utvecklar vår egen kunskap genom praktisk tillämpning av verkliga frågor, reella problem.” Detta berättar Angelica Ström och Nils Edlund vid stipendieutdelningen hos Lions Club Upsala Disa. 2000 kr är framför allt en symbolisk summa: Lionsklubben vill uppmärksamma en uppskattad ideell hjälpverksamhet, vilken är under etablering också i Lund.
Vilka frågor är vanligast? ” Många handlar om avtal, tex samboavtal, affärsavtal. Skriva testamente förekommer också ofta”, svarar Angelica och Nils. ”Men alla frågor är intressanta. Arbetssättet,dvs arbete i grupp, är detsamma som under studierna vid Juridikum. Och vi har back-up och får hjälp, när den egna kunskapen är otillräcklig.”
Juristresursen har en informativ hemsida: juristresursen.se.