Högtidligt firande av Carl XIII:s bro

Textstorlek:
Nyligen firades det att Carl XIII:s bro, som spänner över Dalälven vid Älvkarleby, fyller 200 år. Det firades i Elfparken vid Älvkarleby Turisthotell intill bron.
Hembygdsföreningens ordförande, Kenneth Lundström, invigningstalade när festen drog igång. Därefter tog Jarl Holmström över och gav en utförlig tillbakablick över brons historia.
Det var bruksbyggmästaren och Älvkarleösonen Olof Forsgren som ansvarade för bygget med hjälp av ett 60-tal lejda Leksandskarlar. Kostnaden för brobygget som stod färdigt 1816 uppgick till 38 366 kronor.
Brobolaget tog då en brotull där det för en gående person kostade ett öre att passera över bron. Unge riksspelmannen Petrus Dillner från Marma medverkade i brofirandet genom att spela Byss-Callelåtar på sin nyckelharpa.
En utställning över brons historia, som sammanställts av Britt-Marie Strand, Ulf Karlsson och Jarl Holmström, finns både med illustrationer och text inne i Turisthotellet och kan ses året ut.
Nils-Olof Engberg