Invigning av Strömsbergs Bruks bruksflagga

Textstorlek:

Den 6 juni samlades ett tiotal personer i Våghusparken för invigning av Strömsbergs bruks egen flagga. En flagga med stångjärnstämpeln, stämpeln som man använde när man stämplade stångjärnet för att tala om att vilket bruk som hade tillverkat det.
Jan H Gustafsson berättade att detta var ett förslag som nu blivit verklighet. Genom Magnus Blancks minnesfond tillverkades flaggan som kommer att vaja i Våghusparken och välkomna besökare till bruket.
Strömsbergs Bruk tillverkade stångjärn från 1600-talets mitt till brukets nedläggning 1920.

Text och foto: Lotta Lund