Kör på sångresa till Estland

Textstorlek:
En kör bestående av olika kyrkokörsmedlemmar från församlingarna inom Heby kommun besökte helt nyligen Hebys vänort I Estland, Kilingi-Nömme i Saarde socken.
Förväntansfulla körmedlemmar har under våren övat ett blandat konsertprogram, bestående av Svenska folkvisor Negro Spirituals, psalmer med mera. Även estniska sånger framfördes av kören likaledes hade den estniska damkören Kanarbik (betyder Ljung på svenska) övat in några svenska sånger.
Första dagen fick kören en guidning i Tallin, under eftermiddagen fortsatte vi med buss till slut- destinationen. Vi togs emot av Damkören  Kanarbik som  hade ordnat med förplägnad och överraskningar för oss i den vackra Tihemetsa-Voltvets herrgård. Helt fantatiskt!
 Ett varierat program framfördes vid tre tillfällen.På fredagskvällen framfördes en konsert i Saarde kyrka där för övrigt Lions i Heby kommun för 20 år sedan påkostat en del av kyrktaket eftersom det var i så dåligt skick. Ett kärt återseende för några av oss som besökt vänorten tidigare.
Vi fick också vara med om en magisk folkdansuppvisning vid en liten sjö. På lördagseftermiddagen framfördes några sånger i stadsparken tillsammans med andra körer.  Efter tre dagar i Kilingi-Nömme framförde vi en avslutningskonsert i Klubi kommunhuset  med efterföljande fest. Dagen efter styrde vi kosan till staden Pärnu där vi fick lite tid att se oss omkring.
Ett gemensamt uttryck av oss alla var att resan var helt fantastisk och nu hoppas vi på ett fortsatt utbyte med våra nyvunna estniska vänner i vänorten Kilingi Nömme.
Anitha Olsson