Moderat årsmöte med fokus på landsbygden

Therez Olsson (M), Uppsala kommun.
Textstorlek:
Moderatföreningarna i Almunge-Funbo, Knutby och Rasbo samlades under fredagskvällen till årsmöte i Faringe Bygdegård. Kommunalråd Therez Olsson (M) kopplade i sitt öppningsanförande betydelsen av landsbygdens utveckling och att kommunens översiktsplan samt landsbygdsprogram går i takt för att fånga en bygds drivkraft och utveckling.
Det framfördes att den rödgröna majoritetens planer ofta ger för lite tillväxt i de mindre tätorterna för att trygga servicen och än värre med helt avsaknad för strategier i byformationer och vid enskilda fastigheter. Moderaterna känner en potential för utveckling i de rödgröna byggavslagen. Här hämmar de negativa besluten möjligheten till kvarboende i den egna livsmiljön, en ny generations boenden eller företagsetablering och samtidigt möjligheten för en stärkt ekonomi även hos de redan etablerade. Ett aktivt nej-sägande med rödgröna riktlinjer ger på kort tid konsekvenser och under några år samlar nu Therez avslagen för bygglov på landsbygden.
Ordförande för Almunge-Funbo Moderaterna Mattias Jansson tackade Therez för öppningsanförandet och överlämnade en korg fylld med korvprodukter.
Kvällens buffé delades i samtalet över borden med rätt politik förändrar. Därefter hölls föreningarnas respektive årsmöten med förhandlingar och val.
Val för det lokala arbetet 2017, Rasbo: ordf. Roine Thunberg, v.ordf. William Högfeldt, Almunge-Funbo: ordf. Mattias Jansson, v.ordf. Inger Liljeberg-Kjelsson, Knutby: ordf. Maria Jansson.
/LG K