Naturen är hennes inspirationskälla

Textstorlek:

Med toner från den nordiska kulturen och naturen lockar hon fram en meditativ stämning i sina sånger. Hon ger konserter och håller föredrag, målar och ställer ut sina verk runt om i Norden. Det handlar om Nora Bang som föddes i Vallentuna utanför Stockholm och som 7-åring flyttade med sina föräldrar till Norge.
Många år senare flyttade Nora tillbaka till Sverige men lämnade aldrig Norge helt. Efter några utbildningar, i Sverige, Norge och Schweiz kom hon tillbaka till Norge där hon bor idag. Nu är hon på besök i Sverige och då bland annat för att hälsa på några av sina vänner som bildade Idealbyn i Skokloster. De har studerat meditation i Veda-traditionen tillsammans på olika platser i landet.

Redan tidigt upptäckte Nora att det gick att kommunicera med naturen. Det blev början på en vandring genom livet i förhistorisk tid fram till idag. För Nora existerar inte tid i så måtto att hon ser dagar, månader och år som en del av evigheten som hon får ta del av. Hennes förmåga att hämta kraft och styrka ur naturen har lett henne in i en värld av livsåskådningsfrågor. Hon håller kurser i meditation, ger konserter och håller föredrag. Dessutom målar hon, har haft och har utställningar på flera olika platser i Sverige, Norge och Danmark. När Nora besökte Skokloster passade hon på att visa prov på sina sånger i Skoklosters kyrka. Hon var även med i ett radioprogram där hon delade med sig av sitt livs erfarenheter och bjöd på sång.

Redan vid 14-års ålder började Nora studera den Vediska traditionen. Långt senare upptäckte hon att den har sitt ursprung i Norden, därmed förstås hennes intresse för den nordiska kulturen, dess ursprung och naturkrafter. Hennes sånger är i sig en meditation som sätter helande krafter i rörelse. Men så är de också förknippad med naturen. Några dagar senare reste Nora tillbaka till Norge men hennes sång, musik, konst och energier lever kvar i utställningar, musikinspelningar, hemsida och facebook.