Sommarutflykt med Almunge Blåbandsförening

Almunge Blåbandsförening passar på att njua av medhavd matsäck och det fina vädret. Foto: Björn Åkerlund
Textstorlek:

Fagervik Almunge Blåbandsförening har gjort en sommarutflykt. Förutom att besöka en orkidé botaniserade man även i historieböckerna och letade efter spår av samhället som en gång låg vid Fagerviks lastplats. 

Almunge Blåbandsförening har gjort en sommarutflykt till trakterna av Fagervik, vid den norra delen av sjön Vällen.

Efter samling vid Thuns parkering så åkte vi i en samlad skara av 16 deltagare till trakterna av en liten sjö som heter Måsjön där första uppehållet gjordes.

Där besöktes en vacker växt som heter Venussko guckosko av släktet orkidé. Sedan åkte vi vidare mot Fagervik.

Vid förra lastplatsen i Fagervik, där det finns en ordnad grillplats med soligt läge, intogs den medhavda matsäcken.

Härifrån utgick en gång i tiden en sidolinje från Risinge lastplats öster om Gimo till Fagervik vid norra spetsen av sjön Vällen.

Den börjades anläggas år 1912 men öppnade officiellt den 29 maj 1917. Den huvudsakliga transporten från de vidsträckta skogarna runt vällensjön var timmer och träkol med mera. Bibanans slutpunkt var Fagerviks lastplats.

I dag finns inga spår av folket som bodde här då. Samhället avfolkades successivt under 1930-talet och år 1942 lades skolan ned. Gruppen besökte platsen där skolan var belägen men idag är det bara några gjutna trappor som syns.

Från 1950-talets början låg banan öde till nedläggningen 1954. Spåret revs 1955 och då försvann all bebyggelse på platsen.

De sista husen revs omkring 1960.

Björn Åkerlund