SPF Sävaådalen 30 års jubileum

Textstorlek:

Dimman låg tätt över Järlåsabygden då medlemmarna i SPF Sävaådalen samlades till fest i hembygdsgården för att fira föreningens 30 årsjubileum.
Diskussion om bildande av en pensionärsförening i Hagundabygden startade i november 1984. Det första årsmötet hölls den 23 januari 1985 och Ragnar Kjellerby var dess förste ordförande. På förslag av Sten Uppsäll i Böksta beslöt föreningen att den skulle heta Sävaådalen. Med hänsyftning till Sävaån som rinner i en dalgång, både genom norra och södra Hagunda och ut i Mälaren vid Lårstaviken. Vid föreningsstart hade man 19 medlemmar och idag har föreningens drygt 300 medlemmar.
Föreningen har genom åren bedrivit en omfattande medlemsverksamhet. Utflykter och resor har företagits både inom och utom länet och även till grannländerna. I höst och vårprogrammen har de upptagits programpunkter som Föredrag och underhållningsprogram. Studiecirklar. Fester med dans. Aktiviteter som Boule, Bowling, Bridge, Linedans m.m
Till dagens jubileum hade drygt 130 medlemmar hörsammat inbjudan. Hedersgäster kom från Upplands SPF distrikt, SPF Danmark Funbo, SPF Björken i Björklinge och PRO Södra Hagunda. Efter den utsökta trerättersmiddagen hölls tal och uppvaktningar från samtliga gästande föreningar.
Sånggruppen – Sävsångarna underhöll med ett flertal sånger och festdeltagarna kunde också få sin stämma hörd med visor till ackompanjemang av Trio mé Bumba.
En av huvudaktrationen för dagen var Trio mé Bumba från Stockholm. Gruppen bildades 1957 på Söder. Killarna på söder hade smeknamn som var vanligt på 50 talet, så även Jan-Erik Lindqvist som kallades Bumba. 1957 bestämde sig fyra killar att bilda en orkester. Namnet blev Trio mé Bumba på förslag av Sven Paddock, mannen bakom ”Vårat gäng” Han föreslog att de kunde heta Trio mé Bumba eftersom de var fyra musiker.
Trion som för dagen var en trio framförde en kavalkad av kända låtar till åhörarnas förtjusning. Låtar som spelats under deras turneringar sedan 1957. Den mest kända är kanske Spel-Olles gånglåt som låg på svensktoppen i 30 veckor varav 10 veckor på första plats.
Efter kaffe och tårta var det lotteridragning från ett vinstbord som var ordentligt späckat med vinster. Trion mé Bumba fortsatta att spela dansmusik till sena eftermiddagen. Självklart blev det flera 50 tals låtar.
Slutligen tackade föreningens ordförande Britta Fagerberg festkommittén och alla andra som bidragit till firande av föreningens 30 årsjubileum.

ALF HANSLÖF