Temakväll i Ramhälls Bygdegård: Dan före dan…

Textstorlek:

Dan före dan… Det kan hända vem som helst, när som helst och var som helst!

Under Bygdegårdarnas Riksförbunds Kulturvecka ordnas i Ramhälls Bygdegård måndagen den 21 oktober klockan 18.00 evenemanget: ”Dan före dan…” med ett antal föreläsningar och diskussion kring vård, omsorg, tillgänglighet och juridik.

Information om första hjälpen och defibrillator, läkemedel för äldre och olycksfall i hemmet, anhörigstöd, vad tillgänglighet är samt arv och testamente.

Kerstin Björck-Jansson, Socialnämndens ordförande i Östhammars kommun, deltar.

Inträde inklusive fika: 60 kronor per person.