Till alla som det berör eller som över huvud taget bryr sig

Textstorlek:

Nyheterna pratar om att 41000 personer har blivit utförsäkrade sedan 2010 men man säger inte ett ord om alla andra som fått sin SGI (Sjukpenninggrundande inkomst) nollad på grund av olika anledningar. Men främst för att man har överklagat och överklagat försäkringskassans beslut. För att man inte ska kunna överklaga besluten så har man då helt enkelt tagit bort SGI för folk så att de inte kan överklaga mer. Jag själv är ett exempel som har varit sjukskriven i flera år pga psykisk ohälsa. Man kom fram till att min sjukdom inte var en giltig anledning till att vara sjukskriven och jag överklagade detta fem gånger och då tog man bort min SGI.
Det är många fler än bara 10% av de 41000 personer som får gå till socialtjänsten för att få hjälp till uppehället. Dessutom så har jag sett att om man är sjukskriven så har man rätt till en mycket lägre ersättning än om man är fullt arbetsför från socialtjänsten, i alla fall så är det så i Uppsala. Så vi sjuka trakaseras hela tiden av denna borgerliga kommunledning och regering. Och JO vill inte ta upp denna diskriminering av sjuka som finns i samhället i dag. Och vad kan det bero på då?
Det är inte konstigt att folk ger upp och slutar att tro på samhället, för det finns ingen som helst förståelse för de personer som är sjuka och handikappade i detta land. Definitivt inte bland Alliansen.
Jag vill att detta ska tas upp i debatten och att man undersöker hur försäkringskassan har behandlat folk allt sedan 2010 och då menar jag inte bara de som är utförsäkrade för det finns ett mörkertal som det inte nämns ett ord om.