Utflykt med Almunge Blåbandsförening

Deltagare från studiecirkeln har samlats vid soldattorpet vid Stentorp i Almunge. Foto: Mats Isaksson
Textstorlek:

Almunge Blåbandsförenings studiecirkel har haft två utflykter under april. Första utflykten gick till Söderängen där Klas Almström guidade till Salstorp samt Fermtorp, ett soldattorp som det inte var mycket kvar av, och Klas berättade vilka som verkat där.  Vidare togs gruppen på tolv personer till nästa stopp som var soldattorpet Backen, som ligger på Fullens marker där Leif Karlsson tillsammans med brodern Karl-Evert Karlsson guidade i historien.

Nästa utflykt var förlagd till Finndalsvägen där Marten Pettersson stod för kvällens program. Bland annat besöktes Björkby soldattorp som är ombyggt och ligger efter den forna länsväg 273. På andra sidan i en hage besökte gruppen en domarring med stenar i en cirkel. Platsen kallas för Galgbacken och har fått sitt namn efter att människor avrättats här.

Vid Finndalsvägen besöktes lämningar av ett dragontorp Hagalund. Kaffekorgen intogs vid Thuns parkering innan gruppen reste vidare till Stentorp i närheten av Hälsingslandet. Soldatstugan är numera tillbyggd och äldsta delarna är från 1800-talet.

Björn Åkerlund