Vad är Inner Wheel?

Textstorlek:

International Inner Wheel är ett världsomspännande, religiöst och politiskt oberoende, kvinnligt nätverk med över 100 000 medlemmar fördelade på 3895 klubbar i 103 länder. Sverige har ca 4 500 medlemmar i 109 klubbar indelade i 9 distrikt. Medlemmarna möts i klubbens månadsmöten. Distrikts- och rådsmöten arrangeras två gånger per år. Inner Wheel samlar in pengar till olika hjälpprojekt både på lokal, nationell och internationell nivå. Nationella projekt är Narkotikasökande hundar och IW Doktorn.

Inner Wheel bildades i Manchester i England 1924. Vid den tiden var det i England vanligt att Rotaryfruar praktiskt bistod sina män i deras sociala hjälparbete. Rotaryrörelsens ideal och principer var förebild för den första Inner Wheelklubben. Efter andra världskrigets slut har ett ständigt stigande antal klubbar bildats i världen. Sverige fick sin första Inner Wheelklubb 1949. 1967 blev International Inner Wheel det gemensamma organet för alla IW- medlemmar i hela världen. Numera är Inner Wheel en helt självständig organisation, skild från Rotary.

Inner Wheels grundläggande principer är: att befordra sann vänskap, att uppmuntra hjälpsamhet och att främja internationell förståelse.

Vem kan bli medlem?
Alla kvinnor som delar våra grundläggande principer och våra värderingar.

Varför skall Du bli medlem i Håbo Inner Wheelklubb?
Söker Du kontakt med likasinnade kvinnor och vill träffa dem på vänskaplig basis? Vill Du samtidigt lära Dig nya saker genom vänskap, föredrag och utflykter? Då bör Du söka Dig till oss. Våra möten äger rum ett tiotal gånger per år, vanligen på Bålsta Gästgivaregård första tisdagen i månaden, kl. 19.00. I vår har vi bl.a. följande program: den 2 april föredrag om Brasilien, den 7 maj besök på äldreboendet Solslätten och i juni utflykt bl.a. till Tuna Trädgård. Vill Du se hur vi har det, så är Du varmt välkommen till oss som gäst på något av våra evenemang.

Se mer på hemsidorna: www.innerwheel.se