Vårfest i Järlåsa

Textstorlek:

SPF Seniorerna. Sävaådalen Hagunda vårfest gick i dansens tecken. Drygt 100 medlemmar kunde föreningen räkna in i Järlåsa bygdegård denna eftermiddag.
Järlåsagruppen med Elsie-Marie Franzén i spetsen kunde hälsa gästerna välkomna till en härlig buffé.. Musiker vid denna vårfest var Kenneth Hertz duo som bägge spelade synt och saxofon växelvis.
Innan dansen började vandrade en grupp glada linedansande seniorer ut på parketten ledda av Marja Öhman och framförde ett flertal linedanser till publikens stora förtjusning. Uppvisning blev en överraskning för gästerna då programmet inte var annonserat i förväg. Gruppen har under Marjas ledning övat linedans i en studiecirkel under flera terminer. Medlemmar från PRO södra Hagunda är också med i cirkeln och lärs sig dansen.
Reseledare Solveig Geidnert informerade om programverksamheten i föreningen fram till hösten. Bl.a. resa till Vittinge tegelmuseum, resa till Birka på Björkö och hemlig resa.
Efter kaffe och kaka företogs lotteridragning från vinstbordet som var ordentligt späckat med vinster.
Lotterna hade haft en strykande åtgång så många blev helt utan.
Till tonerna från Kenneths duo fortsatte dansen inpå eftermiddagstimmarna till en del låtar som man mindes från förr.
Till sist tackade föreningens ordförande Britta Fagerberg Järlåsagruppen och alla medhjälpare som bidragit till att vårfesten blivet så lyckad vilket underströks med en varma applåd från gästerna.