Vivaldi fyllde Almunge kyrka

Textstorlek:

Den 19 april framfördes Antonio Vivaldis, (1648–1741) verk Gloria i Almunge kyrka. Texten till verket är hämtad från den gamla kristna psalmen Gloria in excelsis Deo, fritt översatt Ära vare Gud i höjden.

Vivaldi var en stor välgörare för utstötta och fattiga flickor. Verket skrevs för att få medel till Ospedale della Pieta i Venedig, som var ett hem för övergivna och fattiga flickor. I detta hem prioriterades och bedrev Vivaldi musikundervisning av hösta klass, både vokalt och instrumentalt. Flickorna framförde där bland annat hans Gloria, vilket alltså ger en uppfattning om deras musikaliska utbildning och skicklighet då det var flickorna själva som stod för framförandet. Konsertintäkterna gick till hemmets omkostnader. Vivaldi var under många år välgörare och djupt engagerad i detta hems verksamhet.

Vivaldis Gloria består av tolv kantatliknande delar för solister, en sopran och en mezzosopran, kör och orkester. Verket har blivit det mest populära vokalverket av Vivaldi och är sålunda ett av standardverken i oratorierepertoaren.

Medverkande vid framförandet i Almunge kyrka var sångsolister Viveca Axell Hedén, sopran och Ulrika Skarby, alt. En stråkkvintett med Inge Thorsson som konsertmästare, Maria Neumuller, oboe, Kjell Svantes, trumpet, Åke Sällström, orgel, samt Almunge kyrkokör och dirigent Cecilia Bern Angsten.

Att det är ett populärt verk vittnade en stor publik om som kommit för att lyssna på framförandet. Det blev en stor och mäktig upplevelse. Sångsolisterna framförde sina solo- och duettinsatser i verket med övertygelse och välklingande uttrycksfulla röster. Viveca Axell Hedén framförde även en aria ur Händels Messias, Jag vet att min förlossare lever. Almunge kyrkokör sjöng körsatserna på ett sätt som visar vilken musikalisk tillgång som finns i landets kyrkokörer med en skicklig och ambitiös ledare.

För att få till ett sådant strålande framförande av Vivaldis Gloria som vi fick uppleva i Almunge kyrka krävs hängivet arbete av och med kören.

Orkestern med Inge Thorsson som konsertmästare skötte sin del av framförandet med en entusiasmerande och fullödig klang, allt under Cecilia Bern Angstens säkra ledning.

Man gläds lite extra då man inser att musiken lever även på landsbygden – en bit utanför det musiktäta Uppsala.

Ernst Thorsson