Beredskap för djurens bästa

Sofia Lindman, Paula Quintana Fernandez och Carin Bolander är Blå Stjärnan-medlemmar med hjärta för djur. Foto: Rose-Marie Eriksson
Textstorlek:

Brand, katastrofer och smittsamma utbrott drabbar våra djur och då finns bland annat Blå Stjärnan i beredskap. Svenska Blå Stjärnan är en frivillig försvarsorganisation och har samhällets uppdrag att ta hand om djuren när något händer.
Ett av landets förbund finns i Uppsala län.

Annons:

Svenska Blå Stjärnan har drygt 7 000 medlemmar och ungefär 500 av dessa finns i Uppsala läns förbund.

– Vi gjorde en nystart för ett år sedan, och alla som tycker om djur kan vara med i Blå Stjärnan, säger Carin Bolander, ordförande i Uppsalas förbund där även Paula Quintana Fernandez och Sofia Lindman ingår i styrelsen.

Alla tre kvinnorna är husdjursagronomer och till vardags jobbar Carin Bolander på Livsmedelsverket, Paula Quintana Fernandez, jobbar på Krav, och Sofia Lindman studerar.

Gemensamt är förstås ett stort djurintresse och syftet med Blå Stjärnans verksamhet är att sprida kunskap om god djurhållning och samtidigt vara en mötesplats för djurvänner. Blå Stjärnan har också sam-arbete med Studiefrämjandet där profilområdena är natur, djur, miljö och kultur.

Svenska Blå Stjärnan har uppdrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att utbilda medlemmar för insatser i samhällets krisberedskap.

Uppdragen kommer bland annat från Jordbruksverket, länsstyrelser, kommuner, näringen och Strål-säkerhetsmyndigheten.

– Nytt för i år är en kurs i kontrollberedskap för friska honungsbin. Det är ett första steg i ett nytt sam-arbete med Jordbruksverket, säger Carin Bolander.

Runt om i landet finns 2 300 utbildade medlemmar som kan rycka in vid bland annat provtagning vid smittsamma sjukdomar i djurstallar, tvätta olje-skadade fåglar, evakuering vid bränder samt bistå lantbruket i tider av beredskap eller krig. Den stora skogsbranden i Västmanland är ett exempel då många ”stjärnor” var beredda att rycka ut.

– Flera av oss var i beredskap, men vi behövde aldrig åka eftersom det redan fanns så många på plats, säger Carin Bolander.

Paula Quintana Fernandez har varit medlem i Blå Stjärnan sedan 1992 och har bland annat ryckt in vid ett salmonellautbrott i Uppsala.

– Det var en foderfabrik som drabbades förra året och jag fick då frågan om jag kunde hjälpa till med smittspårningen, säger Paula och berättar att hon bland annat assisterade en veterinär och samlade in träckprov.

Uppsalaförbundet har många egna aktiviteter med studiebesök, kurser och föreläsningar. Nyligen var de på plats under ett öppet hus på djursjukhuset vid SLU och i förra veckan deltog de på ett seminarium på Länsstyrelsen i Uppsala.

– Förutom att vi berättade om vår verksamhet fick vi höra vad andra frivilligorganisationer erbjuder för krisberedskap, säger Carin Bolander.

En önskan från Uppsala-förbundet är att få kontakt med producenter, främst mjölkproducenter, dit de kan komma och ha repe-titioner.

Den som vill ha kontakt med Blå Stjärnan i Uppsala kan antingen gå via organisationens webbplats eller besöka Uppsala-förbundets facebook-sida.

Annons: