Grå november med ljusglimtar

Textstorlek:
Annons:

Folk påstår att november månad är GRÅ. Då menar dom inte bara färgen utan ser den och det som syns som en initial förkortning för ord och egenskaper som Gräslig, Ruskig och Ångestfylld eller Gruvlig, Retlighet och Åldrande. Kan det bli värre? En lindring innevarande år är mildvädret och den därmed sammanhängande möjlig-heten att fortsättningsvis hämta hem trattkantareller ur storskogen. Annars har backstuparet sett till att få några årligen återkommande ljusa och glädjefyllda dagar i höstmörkret. Båda firar nämligen sina födelse-dagar i november, liksom förlovningsdagen och en namnsdag. Dessutom kan gubbens icke närvarande brors födelsedag firas med en laxmacka – han är bosatt i Halmstad.

Annars har gubben i stugan nu uppnått den ålder då han med Ulf Lundell kan tillåta sig att sjunga om sextisju, sextisju vart har du tagit vägen nu … Efter sextiosju följer ju sextiåtta enligt normalsvensk matematik och då föreligger måhända en viss risk gubben får ett återfall i ungdomligt och revolutionärt 68-beteende. Nu finns väl ingen anledning att tro att gubben ska börja texta plakat och ge sig ut på gator och torg och skandera slagord om vem som ska ut varifrån och från vad, hur löner jämställt ska fördelas eller att det ska byggas daghem åt alla. Sådant lönar sig inte och det var länge sedan gubben insåg och begrep att de daghem som byggdes var ämnade enbart för personer under sju år. Att ledsna gubbar kunde behöva tröstas av snälla tanter som kom med saft och bulle eller en smärre pilsner och en korvsnutt har inte våra folkvalda insett. Inte ens under aldrig så dyster novembermånad.

Till råga på allt infaller dessutom Domssöndagen i slutet av november men eftersom svensken i gemen numera statistiskt sett går i kyrkan bara en gång per år lär den glida förbi tämligen oförmärkt för de flesta. Den som inte helt har missat sin kyrkligt kulturella hemspråksundervisning vet att Domssöndagen avslutar kyrkoåret och det förväntas att man då gör någon form av bokslut över sina gärningar.

Den som besökt sin sockenkyrka något oftare har förhoppningsvis fått lära sig hur man kan vända röda siffror och underskott till svarta och få del av befintligt överskott. I bokföring är ju svarta siffror positiva och eftersträvansvärda. Misslyckas man med detta så börjar ju ett nytt kyrkoår med advent och vi får gå in i ny räkning men då är det redan december. Ändå är det många som vill se november som en gammaldags lungröntgen eller skärmbilds-fotografering: Andas in – håll andan – andas ut – klart och slut.

 

Backis

Annons: