Kontanthantering allt större problem i landsbygd

Emma Holmqvist är ansvarig för grundläggande betaltjänster på länsstyrelsen och kommer att kontakta företag och föreningar på vissa orter i länet. Foto: Rose-Marie Eriksson
Textstorlek:

Allt färre bankkontor hanterar kontanter och under året har flera uttagsautomater i länet tagits bort.
Det här skapar problem för både privatpersoner, företag och föreningar – speciellt för de som bor på landsbygden. 
Länsstyrelsen ska nu undersöka förslag till lösningar.

Annons:

– Det har visat sig att Järlåsa, Almunge och Knutby har extra långa avstånd till betaltjänster, och de här områdena kommer vi att undersöka i detalj, säger Emma Holmqvist, ansvarig för grundläggande betaltjänster på länsstyrelsen i Uppsala.

Äldre och funktionsnedsatta drabbas särskilt när det blir längre till att ta ut och sätta in kontanter och att betala räkningar. Men också företag och föreningar på landsbygden får problem med osäker förvaring och transport av kontanter.

Det är sjätte året i rad som länsstyrelserna rapporterar till regeringen om problemen med kontanthantering. Under 2014 har ansvariga inom länsstyrelserna samlat in kunskap om läget i landet och påbörjat insatser.

Länsstyrelsen i bland annat Uppsala har tillsammans med PRO genomfört en enkätundersökning bland PRO-medlemmar. Det visar exempelvis att det finns behov av att få information om vilka betaltjänster som finns samt att många tjänster utförs på ett osäkert sätt, bland annat att koder och kort lånas ut.

Det finns många olika typer av problem med betaltjänster, problemen varierar men har ofta samma grundorsaker. Bredbands- och mobilnätstäckning är bristfällig och det geografiska avståndet till banker som hanterar kontanter växer för varje år.

– Fiberutbyggnaden haltar och det är också en kostnadsfråga för privatpersoner, säger Emma Holmqvist och fortsätter:

– Befintlig teknik på betaltjänstmarknaden brister också i användarvänlighet och alla har inte tillgång till de digitala lösningarna. Det här är dubbla prob-lem, och handlar både om uttag och insättning av kontanter, och det är svårt att få lönsamma lösningar för föreningar som hanterar dagskassor.

Under förra årets bevakningsarbete har det kommit signaler från föreningar att deras problem förvärrats. För föreningar, som ofta har låg omsättning, blir även bankernas avgifter extra kännbara. De har helt enkelt inte råd med betaltjänstfunktioner och är därför hänvisade till kontanthantering. Framförallt finns det en irritation över att föreningar har samma avgifter för deponi av dagskassa som företag.

Under 2014 har flera studier gjorts av tillgången till olika betaltjänster i länet där Almunge, Knutby och Järlåsa är sämst lottade. Något som man hoppas kunna finna lösningar på.

– Vi kommer att kontakta handlare, föreningar och utsatta grupper för att diskutera eventuella lösningar och presentera alternativ. Många känner inte till vilka alternativ som finns, säger Emma Holmqvist.

Lanthandlare kan exempelvis söka bidrag hos Post- och tele-styrelsen för att kunna erbjuda betaltjänster i butik. Något som gett positiv respons från handlare på landsbygden i andra län.

– Det sker en enorm utveckling när det gäller olika möjligheter att betala på, men kontanter är fortfarande väldigt viktigt. Därför kommer vi att behöva fortsätta arbeta med frågan, så att behovet av grundläggande betaltjänster kan tillgodoses till rimliga priser, säger Emma Holmqvist.

 

  • Fakta 
  • Med anledning av att lagen om grundläggande kassaservice avskaffades 2007 fick länsstyrelserna i uppdrag att bevaka  att det finns grundläggande betaltjänster som motsvarar samhällets behov. Grundläggande betaltjänster är tjänster som gör det möjligt för en person att ta ut och sätta in kontanter, betala räkningar samt att sätta in sitt företags eller förenings dagskassa på bankkonto.
  • Mellan 2011–2014 har antalet uttagsautomater minskat  med 570 stycken. I Uppsala län hade 75 bankkontor kontanthantering år  2011 mot 44 kontor år 2014.
  • 175 orter i Sverige ligger längre än 15 km från en ort med möjlighet till kontantuttag.
Annons: