”Anmäl björnangrepp direkt”

Textstorlek:

Under försommaren var det flera biodlare som fick sina kupor förstörda av björn. Länsstyrelsen kunde konstatera att det var björn som orsakat skadorna och därefter har det inkommit fler anmälningar.
En av de senast drabbade är Lisette Lenoir som har bigård i Brunnsätra, Tärnsjö.

Annons:

– Björnen hade återvänt och rivit bikupor vid tre tillfällen innan jag kontaktade Länsstyrelsen. Hade jag förstått vad de rörde sig om skulle jag ha agerat tidigare, säger Lisette Lenoir.

Hon visar de trasiga ramarna som bland annat bär tydliga spår av björnens klor.

Omkullvälta och trasiga bikupor finns också dokumenterat i egna bilder. Björnen blir förstås attackerad och stucken av bin, och därför tar han ramarna och bär iväg för att åta ostört.

– Men jag är inte arg på björnen, den vill jag ha kvar, och nu finns elstängsel uppsatt runt bikuporna, och även ett larm.

Lisette Lenoir, som är ekolog med rötterna i Holland, har bott på gården i Brunnvalla sedan 2008. Förutom bin har hon både hästar, får, höns och katter.

– Jag har inte haft några problem med vare sig björn eller andra rovdjur tidigare, och jag är verkligen tacksam för all hjälp från Länsstyrelsen, säger Lisette som uppmanar biodlare att inte vänta med att anmäla misstänkta björnangrepp.

Något som Per Blomkvist på Länsstyrelsens naturmiljöenhet bekräftar.

– Det är rätt vanligt att en björn återkommer till tidigare besökta platser och därför är det av största vikt att direkt anmäla en skada till Länsstyrelsens besiktningsman på telefon 010-22 33 224, säger Per Blomkvist.

Genom att anmäla direkt kan akutåtgärder sättas in för att förhindra nya angrepp. Varje lyckat angrepp blir annars en belöning som gör att björn, eller annat rovdjur, fortsätter och eventuellt specialiserar sig på detta.

Spårtecken efter björn kan finnas både i och omkring bigården, exempelvis spårstämplar, sönderbitna och utslängda delar av bikupor samt bitmärken och klösmärken på träd.  Björnar lämnar dessutom ofta spillning efter sig i anslutning till en måltid.

Per Blomkvist berättar att antalet skador orsakade av björn har ökat och det man säkert vet är att skadorna orsakats av minst två olika björnar.

– Det är en björn i länets nordöstra del och en i den västra delen. Men fler björnar har observerats under året varav en har dödats av tåg.

Tidigare angrepp har den så kallade Vällenbjörnen stått för, men efter att den gått på el har den inte ställt till med något mer.

Med flera björnar i länet ökar också angreppen på bigårdar och just nu hjälper Länsstyrelsen till med ersättning, men i förlängningen bör varje biodlare gardera sig med att sätta stängsel runt sina bigårdar.

– Att sätta upp larm gör man för att vinna tid, och är en kortsiktig lösning, säger Per Blomkvist som tillägger att vi får nog räkna med att björn kommer att finnas mer permanent i länet.

Totalt har det konstaterats sju skadetillfällen på bigårdar orsakade av björn. Vid två av dessa tillfällen har bigårdarna varit placerade invid fritidsboende, övriga har funnits på närmare och längre avstånd från bebyggelse.

Vid tre tillfällen har björn också skadat ensilagebalar då den vill åt ensilaget.

När det gäller övriga rovdjur har Länsstyrelsen besiktat en lodjursskada och tre vargskador på får.

– En stor hjälp är när folk anmäler observationer av stora rovdjur på sidan www.rovobs.se. Där kan man sedan själv följa vad som rapporteras in, säger Per Blomkvist.

Annons: