Alla asylsökande erbjuds hälsoundersökning

Vivianne Madcisi, (S), ordförande för hälso- och sjukvårdsstyrelsen.
Textstorlek:

Mot bakgrund av det ökade antalet flyktingar gör landstinget en satsning för att asylsökande snabbare ska kunna erbjudas den hälsoundersökning som de har rätt till enligt lag. Med start på fredag, ska mobila team åka ut till boenden i länet och utföra hälsoundersökningar på plats.

Annons:
– Frågan står högt på landstingets dagordning och därför sätts nu extraresurser in. Det är viktigt att vården snabbt kan få en bild av hälsoläget hos de asylsökande och se till att akuta behov tas omhand, säger Vivianne Madcisi (S), ordförande för hälso- och sjukvårdsstyrelsen.
Alla asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd i Uppsala län erbjuds en hälsoundersökning. Undersökningen består av ett hälsosamtal, kompletterat med provtagning. De som behöver vård slussas vidare till en vårdcentral eller specialistmottagning. Normalt utförs hälsoundersökningarna vid mottagningen Cosmos asyl- och integrationshälsan i Uppsala.
Den ordinarie mottagningen vid Cosmos utökas med undersökningstider på kvällar och helger. Dessutom ska mobila team skickas ut till boendena för att där i stor skala göra hälsoundersökningar. I teamen kommer det att ingå personal från vårdcentraler i hela länet. Både landstingets egna verksamheter och privata vårdgivare är med och bidrar med frivilliga extrainsatser.
Annons: