Anpassat stöd ersätter Fas 3

Om två år ska alla sysselsättningsplatser vara avvecklade. Foto: Lennart Perlenhem
Textstorlek:

​Från den 1 februari ska inga nya arbetssökande anvisas till sysselsättningsfasen. I stället öppnas en rad andra möjlig­heter till stöd för den som varit utan arbete en längre tid.

Annons:

Arbetsförmedlingen inleder nu avvecklingen av sysselsättningsplatserna inom det som tidigare kallades Fas 3. Samtidigt avskaffas de fasta tidsgränser som påverkat vilket stöd en arbetssökande kunnat få inom jobb- och utvecklingsgarantin. I stället ska alla, oavsett hur länge man varit inskriven som arbetslös, få ett mer individanpassat stöd baserat på en arbetsmarknadspolitisk bedömning. Det framgår i en ny rapport från Arbetsförmedlingen om avvecklingen av sysselsättningsfasen.

”Avskaffandet av de fasta tidsgränserna, som skapade en stelhet i stödet till långtidsarbetslösa, är ett stort steg som nu öppnar helt nya möjligheter”, säger Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingens generaldirektör, i ett pressmeddelande.

Han säger vidare att nu kommer de att kunna ge ett mer individuellt utformat stöd till de som i dag är i sysselsättningsfasen.

”Många av dem står långt från arbetsmarknaden och behöver en kedja av insatser för att få ett jobb”, säger Mikael Sjöberg.

Drygt 39 000 personer är inskrivna i sysselsättningsfasen. Dessa kommer nu bland annat att erbjudas yrkesinriktade kurser på folkhögskola i längst 24 månader. Utbildningarna ska vara riktade mot yrken där det är brist på arbetskraft. Vidare erbjuds deltidsstudier vid Komvux, universitet och högskola i sex månader, vid sidan av deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin. Svenska för invandrare i tolv månader i stället för dagens sex månader.

Annat som föreslås är studiemotiverande kurser vid folkhögskolor och arbetsträning på arbetsplatser. Sedan tidigare har deltagarna i sysselsättningsfasen också möjlighet till extratjänster i välfärden.

Den som i dag har en sysselsättningsplats kan under en övergångstid vara kvar eller byta till en ny anordnare.

Alla sysselsättningsplatser ska vara avvecklade den 31 januari 2018.

Annons: