Bidrag finns för guldkant

Bidraget ”Guldkant på tillvaron” kan exempelvis sökas för sommaraktiviteter riktade till barn och unga. Foto: Malena Olsson
Textstorlek:

LÄNET Föreningar som driver verksamheter för barn och unga har nu möjlighet att söka bidrag från Länsstyrelsen i Uppsala. Syftet är att sätta extra guldkant på tillvaron för barn och unga upp till 20 år.

Annons:

Bidraget betalas ut av Uppsala läns barnavårdsförbund, vars styrelse består av förtroendevalda från länets alla kommuner förutom Knivsta. Länsstyrelsen är ordförande.

Förbundet har en lång historia där huvuduppgiften från början var att finansiera verksamheten vid Sandika sommarkoloni i Östhammar. Sandika såldes 2010 och sedan dess har avkastningen från kapitalet, cirka 100 000 kronor per år, delats ut till målgruppen barn och unga under 20 år.

I fjol kunde bidraget ”Guldkant på tillvaron” bara sökas till enskilda barn eller familjer. Nytt för i år är att föreningar, viss kommunal verksamhet och organisationer kan ansöka om medel, inte privatpersoner.

– Vi tänkte prova det här konceptet. Förhoppningen är att vi kan nå fler om vi går genom organisationer, som kan ordna stora lösningar för många, säger avgående ordförande för Uppsala läns barnavårdsförbund, Peter Huotila.

Han säger vidare att de är öppna för många olika sorters ansökningar. Bidrag kan dock inte sökas till behov som ska tillgodoses genom kommunen.

Föreningar kan söka upp till 20 000 kronor per insats. Högre belopp kan delas ut om flera aktörer är involverade.

– Insatser som engagerar så många barn och familjer som möjligt, flera kommuner eller andra samarrangemang är prioriterade. Liksom insatser som främjar integration och mångfald, säger Peter Huotila.

Bidraget ska också medverka till:
– en uppväxt under trygga och goda förhållanden
– att i nära samverkan med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling
– att särskilt stödja barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt
– att barn och ungdomar som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra.

Och det är tydligt att många unga ute i länet skulle må bra av en guldkant på tillvaron.

– Det är en stigande ström av antalet ansökningar. Förra året var det 300 som sökte. Det märks att behovet finns, säger Peter Huotila, och menar att de som söker ska ha lagom stora förväntningar.

I bidragspotten ligger 100 000 kronor som ska fördelas jämlikt. Sista datum för ansökan är den 1 mars och alla som får bidraget meddelas senast den 30 maj.

FAKTA Uppsala läns Barnavårdsförbund
Uppsala läns Barnavårdsförbund har funnits sedan mitten på 1950-talet och har som mål att stödja det arbete som enligt lag om samhällets barn- och ungdomsvård åligger länets socialnämnder, och i övrigt främja barn- och ungdomsvården i länet. Medlemmar i förbundet är länets kommuner, socialnämnder eller liknande, som är anslutna till förbundet. För närvarande är alla länets kommuner utom Knivsta medlemmar. Länsstyrelsen i Uppsala län är ordförande och styrelsen består av förtroendevalda från respektive kommun.

Annons: