Nya lokaler passar hästarna

Textstorlek:

HÖKHUVUD Distriktsveterinärerna är en rikstäckande och i huvudsak ambulerande verksamhet, men man finns även på drygt 60 veterinärstationer i landet. Elva av dessa är särskilt anpassade för att ta emot hästar på plats. Mottagningen i Hökhuvud, Östhammar, är en av dem.

Annons:

– Lokalerna hade blivit för trånga för verksamheten och när vi började planera för utbyggnad såg vi att det fanns möjlighet för en utvecklad hästverksamhet, säger klinikchef Thomas Sandebert.

Det är tidig förmiddag och telefontiden är just avslutad. Flera veterinärer och djurvårdare är i tjänst. I ett mottagningsrum ligger en hund under en filt och sover och från ett annat hörs låga röster tala lugnande till en jamande katt.

I väntrummet sitter en man med sin schäfer. Han blir snart visad in i ett tredje undersökningsrum.

Olle Johansson som är chef över Distriktsveterinärerna Region Mellannord är på besök över dagen. Ett medarbetarsamtal är inplanerat men arbetsdagen på stationen verkar bli hektisk så kanske kommer det inte att hinnas med.

– Den här stationen ingår i vårt nätverk av hästmottagningar belägna i hästrika delar av landet, från Flyinge i Skåne till Vännäs i Västerbotten, berättar han.

Att mottagningen var efterlängtad av Östhammars hästägare syns tydligt om man jämför verksamhetens statistik från andra halvan av 2015 med samma period året före.

De utökade möjligheterna att ta emot häst på plats ska ses som ett komplement till den ambulerande verksamheten som är något av Distriktsveterinärernas specialitet.

– För vissa typer av behandlingar och undersökningar passar det bäst att vi åker ut till hästarna medan vår möjlighet att ta hand om andra sorters problematik är bättre här på mottagningen, förklarar Thomas.

Att kunna behandla ute i fält är avgörande för hästar som inte kan transporteras på grund av smärta medan mindre akuta behandlingar som till exempel tandundersökningar görs bäst på mottagningen.

– I princip allting som vi gör här fungerar bra även ute i stallen men på mottagningen kan vi erbjuda en anpassad miljö som är säkrare för både häst, hästägare och veterinärer, säger Olle.

Utrymmet som före utbyggnaden användes för att ta emot hästar fungerar nu som tandvårdsmottagning för hundar och katter. Det är svårt att föreställa sig att man tagit emot stora hästar här men de flesta av de sjukdomar man behandlar i dag genomfördes också tidigare.

– Kastrationer hade vi inte samma goda möjligheter att erbjuda då men munundersökningar och hältutredningar gjorde vi även med tidigare förutsättningar, säger Thomas.

Den nya hästmottagningen är ljus och rymlig och i ett hörn finns en box där patienter kan vila efter att till exempel ha blivit sederade.

Mitt i lokalen står en öppen undersökningsspilta i vilken hästar kan stå uppbundna medan de undersöks och behandlas.

– Hästar är flyktdjur och det känns ofta tryggt för dem att ramas in, förklarar Olle.

Hovslagare Björn Lundh från Knutby förbereder sig på att ta emot nästa häst. Ett nära samarbetet mellan veterinärer och hovslagare är en service som ombyggnationen möjliggjort. Björn arbetar på mottagningen varje torsdag.

– Här har jag bättre förutsättningar att utföra kvalificerad hovvård än ute i stallen, säger Björn samtidigt som han välkomnar islandshästen Hàtid som är halt för första gången i sitt 28-åriga liv.

Stoet är tidigare undersökt av både veterinär och hovslagare och hältan är lokaliserad till vänster framhov. Thomas läser ur journalen samtidigt som Björn undersöker hoven och förklarar hur han vill behandla.

Efter en timme får Hàtid åka hem med en stötdämpande och tryckfördelande sula fäst mellan hov och sko som har plastats fast för att sitta säkert på plats.

Matte Solweig Karlsson som är mycket rädd om sin trotjänare är nöjd.

– Det är jättebra när ens häst har problem med hovarna att veterinären och hovslagaren kan arbeta tillsammans, tycker hon.

Maria Loboda

Annons: