Dags för Älvstädar-SM

Ungdomar plockar skräp efter älvkanten. Foto: Arkiv
Textstorlek:
Annons:

Sedan starten av älvstädningen har 100 ton skräp städats av ungdomar från lokala idrottsföreningar. I augusti går startskottet för stora Älvstädar-SM.

Under två dagar i augusti pågår städning vid fyra av Sveriges älvar. Det är ungdomar från lokala idrottsföreningar som plockar skräp på utvalda sträckor utmed Klarälven, Dalälven, Ljusnan och Gullspångsälven med biflöden.

Redan nu har däremot Älvstädar-SMs stora fototävling dragit igång.

– Det är fjärde året i rad som Fortum tillsammans med Städa Sverige arrangerar Älvstädar-SM, säger Fredrik Karlsson, kommunikationsdirektör Fortum Sverige, i ett pressmeddelande.

– Eftersom vi även vill lyfta fram älvarnas betydelse i vardagen och då gärna på ett sätt som gör att de deltagande idrottsföreningarna får ytterligare möjligheter att dryga ut lagkassan, är en viktig del den fototävling som dragit igång, säger Fredrik Karlsson.

Under de tre år som Fortum har arrangerat Älvstädar-SM så har 5158 barn och ungdomar deltagit. De har plockat motsvarande 19,4 kilo skräp vardera.

Varje år slängs nästan 9000 ton skräp på marken i Sverige, vilket skadar både växt- och djurliv. Nedskräpningen skapar dessutom både otrivsel och ekonomiska problem.

Fredrik Karlsson säger att målet är förstås att det skräp som finns vid älvkanterna plockas bort. Tävlingsmomentet under Älvstädar-SM kretsar däremot runt den stora fototävlingen där vinnande lag kammar hem 25 000 kronor.

Den totala mängden avfall ökar i Sverige, men hushållens andel minskar och står för bara en bråkdel av avfallet. År 2014 uppkom 167 miljoner ton avfall i Sverige. Det är en ökning med över elva miljoner ton jämfört med 2012. Det visar ny statistik som har tagits fram av Svenska miljöemissionsdata (SMED) på uppdrag av Naturvårdsverket.

Så kallat gruvavfall stod för 139 miljoner ton av de totala avfallsmängderna 2014. I och med att produktionen ökar inom gruvnäringen har denna typ av avfall fortsatt att öka under de senaste åren. 2,6 miljoner ton var farligt avfall.

Utöver gruvavfallet uppkom 28,2 miljoner avfall, där den största delen kom från byggverksamhet, avfallsbranschen och hushållen. Hushållen stod för 4,2 miljoner ton avfall, men den sammanlagda mängden matavfall har minskat i Sverige, visar statistiken.

 

Annons: