Alger ersätter potatis

Alger och sjögräs finns redan i våra matbutiker och kommer antagligen att bli vanligare i framtiden. Foto: Getty Images/amana images RF
Textstorlek:

Jordens resurser är ändliga och vi blir allt fler människor. Det betyder att vi i framtiden antagligen måste vänja oss vid att äta alger, insekter och odlat kött. Något som en stor del av befolkningen också kan tänka sig.

Annons:

I många länder äter man utan att tveka för oss udda maträtter som alger och insekter. Fast om vi ska minska utnyttjandet av jordens ändliga resurser måste vi nog göra oss beredda på att det ibland kommer att finnas annat än potatis, brunsås och kött även på våra tallrikar i framtiden.

– Vi måste börja äta mer växtbaserad mat om jordens resurser ska räcka till oss alla. Om hela världens befolkning skulle konsumera som vi svenskar skulle det krävas uwngefär tre jordklot, säger Louise König, hållbarhetschef på Coop.

Coop publicerade nyligen en undersökning man låtit genomföra bland 1 000 svenskar om deras inställning till ”framtidens mat”. En stor del ställde sig positiva till att äta annat än potatis, pasta och kött.

Av de svarande var hela 56 procent beredda att äta alger, 27 procent kunde tänka sig odlat kött och 19 procent insekter. Det var bara en fjärdedel som sa nej till något av alternativen.

– Det är inte förvånande. Vi ser en tydlig tendens att människor äter allt mindre kött och då uppstår naturligtvis frågan om vilka alternativ som finns, säger Louise König.

Det märks stor skillnad mellan äldre och yngre. Det är framförallt de yngre, 18 till 29 år, som är öppna för alternativ till dagens mat. Bland de yngre är det bara 15 procent som säger blankt nej till alger, odlat kött och insekter medan det i åldersgruppen över 65 år är 31 procent.

De yngre är också betydligt mer positiva till tanken på att äta odlat kött, 48 procent, jämfört med 16 procent bland dem över 65 år.

– Generellt är vi väldigt konservativa i vårt matbeteende och äter det som vi alltid ätit. Fast det måste till en attitydförändring och där har barnen och skolan en viktig roll att spela.

Det är också skillnad mellan män och kvinnor. 29 procent av kvinnorna kunde inte tänka sig att äta något av alternativen. Motsvarande siffra för männen var 21 procent.

Det som stöter på störst motstånd överlag är inte tanken på att äta insekter, utan syntetiskt kött.

– Det är något som framstår som onaturligt. Insekter är naturliga men odlat kött är det inte.

Det som man kallar för framtidens mat ligger i vissa fall inte i fram-tiden. Produkter helt eller delvis baserade på alger finns redan i de flesta livsmedelsbutiker och hade regelverket kring slakt tillåtit det hade Coop börjat sälja insekter enligt Louise König. Däremot tror hon att det kommer att dröja ett tag innan vi ser syntetiskt kött i köttdiskarna.

– Det är väldigt dyrt att odla fram kött idag och konsumenterna måste vänja sig vid tanken. Gissningsvis kanske det dröjer tio år innan vi säljer det i butikerna.

Peter Ahlgren

Annons: