Högt rankad transplantation

Varje år genomförs drygt 100 njurtransplantationer på Akademiska. Foto: Johan Wahlgren
Textstorlek:

Akademiska sjukhuset är näst störst på njurtransplantationer och hittills har 3 000 transplanterats. Numera får många organ från levande givare.

Annons:

Helene Malm är överläkare och sektionschef för transplantation och säger i ett pressmeddelande att det är vanligt med levande givare inom njurtransplantation. Sedan början av 90-talet har andelen legat mellan 30–50 procent på Akademiska sjukhuset.

– Generellt sett är återhämtningen snabbare än om njuren tas från en avliden donator. Många upplever att de blir friska bara efter någon dag, och njurfunktionen blir som hos friska lika snabbt, säger Helene Malm.

På frågan hur många som väntar på en njure idag svarar Helene Malm:

– Hos oss är det ungefär 90 personer och i hela Sverige runt 400–500.

I Sverige är transplantationsverksamheten uppdelad i fyra regioner. Förutom på Akademiska, som ansvarar för Mellansverige, görs njurtransplantationer vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, dit även norra Sverige hör, Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Skåne universitetssjukhus i Malmö.

Totalt har cirka 15 000 patienter njurtransplanterats i landet.

– Akademiska har drygt två miljoner invånare i sitt upptagningsområde. De senaste fem åren har vi haft flest antal avlidna donatorer per miljon invånare, säger Helene Malm.

Hon säger vidare att det är resultatet av det ambitiösa och målmedvetna arbete som görs av sköterskor och läkare på deras IVA-avdelningar, men också ett gott samarbete med intensivvården i regionen.

– Det är också en positiv inställning bland befolkningen till donation. Idag frågar anhöriga till svårt sjuka patienter om organdonation långt innan patienten är avliden.

Njurtransplantation görs vid njursvikt som oftast orsakats av kronisk njurinflammation och diabetes. Näst vanligaste bakomliggande orsakerna är högt blodtryck och polycystnjursjukdom, att det bildas cystor i njurarna som slår ut organfunktionen.

Patienter med diabetes har numera möjligheten att också få bukspottkörteln (pankreas) transplanterad, antingen samtidigt med njuren eller senare. Man kan även behandla svår diabetes med enbart pankreastransplantation eller med transplantation av insulinproducerande öar, något man i Uppsala är störst på i landet.Här ligger också det laboratorium som preparerar öar för hela Sverige och större delen av Norden.

Helene Malm betonar att utvecklingen inom njurtransplantation går starkt framåt. På Akademiska pågår just nu en världsunik studie med ett helt nytt preparat som syftar till att eliminera antikroppar hos de patienter som ska transplanteras.

Det nya preparatet klipper sönder antikroppar som är riktade mot vävnad, så kallade HLA-antikroppar, som man utvecklar efter tidigare transplantationer, avstötning, graviditeteter och blodtransfusioner.

– Målet är att man i lägre grad än förr ska behöva ta hänsyn till antikroppar mellan givare och mottagare som är ett bekymmer. Resultaten är hittills mycket lovande, säger Helene Malm.

Annons: