Medborgarbudget blir pilotprojekt på landsbygder

Textstorlek:

Kommunstyrelsen har beslutat att genomföra ett pilotprojekt för medborgarbudget på landsbygderna. Det handlar om dialogmetoder där invånare får vara med och prioritera hur skattemedel ska användas.

Annons:

I ett första skede ingår Järlåsa, Vänge och Södra Hagunda i projektet. Tre miljoner av skattemedlen har avsatts för projektet.

Erik Pelling (S) är kommunalråd med ansvar för landsbygden och säger i ett pressmeddelande att de vill stärka landsbygden med bostadsbyggande, företagande och bättre service, men också genom att öka det lokala engagemanget.

Fem områden är utsedda att ingå i projektet som kommer att pågå under tiden 2018-2022. Förutom Järlåsa, Vänge och Södra Hagunda kommer Björklinge, östra och västra Bälinge. Gamla Uppsala, Storvreta, Vattholma, Skyttorp, Vaksalaområdet och Rasbobygden att ingå. Under 2022 även Danmark, Funbo, Almunge och Knutby.

Annons: