Heby beviljar gymnasieutbildning för asylsökande

Textstorlek:

Utbildningsnämnden i Heby kommun har beslutat att bevilja gymnasieutbildning för asylsökande som fyllt 18 år. Det meddelar man på kommunens hemsida.

Annons:

Den som söker måste vara behörig till nationellt program på gymnasiet, ha Heby kommun som vistelseadress och ha genomgått förberedande utbildning inom Heby kommuns verksamhet.

Gymnasieutbildning kan sökas i hela länet eller i någon av kommunerna som Heby kommun samverkar med.

Enligt Skollagen har en kommun inte skyldighet att bevilja gymnasieutbildning för asylsökande som fyllt 18 år. Utbildningsnämnden i Heby kommun tycker dock att frågan är angelägen och tar därför beslutet att bevilja utbildning till den som uppfyller grundkraven.

För närvarande är det tre–fyra personer i Heby kommun som uppfyller behörigheten och berörs av nämndens beslut.

Annons: